Reflecting the Effect of Colors on Consumer Behavior on Managers: An Application in Turkey

Authors

Keywords:

Sensation, Perception, Colors, Consumer Behavior

Abstract

It is known that colors leave psychological traces in people's souls and minds at all times. Businesses compete in different competition channels to reach consumers and attract their attention. One of these channels is sales and marketing departments. A general expression of marketing and sales departments is that it is a field that uses visual elements including colors, patterns and forms. The population and sample of this study consist of consumers showing purchasing behavior in Kahramanmaraş province. An online questionnaire was applied as a data collection tool in the research. The data obtained were analyzed using the SPSS program. In this research, it is tried to examine the relationships between colors and behavioral patterns and how colors affect customers. In addition, it will be examined whether consumer behaviors exhibited according to colors are related to demographic factors. In this context, it is aimed to investigate how customers in Kahramanmaraş see colors and how this affects their purchasing decisions.

References

Akturan, U. (2007). Tüketici davranışına yönelik araştırmalarda alternatif bir teknik: Etnografik araştırma. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(17), 237-252.

Altın, Ş., & Çiçek, B. (2019). Ev dekorasyonunda kullanılan renklerin tüketicilerin satın alma davranışına etkisi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(4), 3430-3447.

Becer, E. (2005). İletişim ve grafik tasarım. Dost Kitabevi, 4. Baskı, Ankara.

Can, E. (2007). Marka ve marka yapılandırma. Marmara Üniversitesi, İBBF Dergisi, 22(1), 225-237.

Ceylan, İ. (2016). Amblem ve logo tasarımlarında renklerin dili. Art-E Sanat Dergisi, 8(16), 314-330.

Cunningham, M. (2017). The value of color research in brand strategy. Open Journal of Social Sciences, 5(2), 186-196.

Davidoff, J. (1991). Cognition through color. MIT Press.

Dokumacı, M. (2020). Renklerin insan yaşamındaki etkileri ve renklerin tarih boyunca yolculuğu. Takvim-ı Vekayi, 8(2), 120-131.

Durmaz, Y. (2008). Tüketici davranışı. Detay Yayıncılık. Ankara.

Erciş, A., Ünal, S., & Can, P. (2007). Yaşam tarzlarının satın alma karar süreci üzerindeki rolü. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2).

Erkmen, T., & Yüksel, C. A. (2008). Tüketicilerin alışveriş davranış biçimleri ile demografik ve sosyo kültürel özelliklerinin incelenmesine yönelik bir araştırma. Ege Academic Review, 8(2), 683-727.

Fırat, A., & Azmak, E. (2007). Satınalma karar sürecinde beyaz eşya kullanıcılarının marka bağlılığı. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2007(2), 251-264.

Finlay, V. (2007). Renkler. Dost Kitabevi. Ankara.

Francis, F. J. (1995). Quality as influenced by color. Food Qual Pref, 6,149-155.

Gürel, E. (2000). İletişimsel bağlamda renk ve renk psikolojisi. Mediacat Pazarlama İletişimi Dergisi, 7(61), Pelin Ofset, Ankara.

Güzel, S., & Kaya, E. (2021). Kadınların ayakkabı satın alma davranışlarında renklerin etkisi. In International Marmara Social Sciences Congress, 296.

Halmatov, S. (2015). Çocuk resimleri analizi ve psikolojik resim testleri. Pegem Yayınları, Ankara.

İçli G. E. & Çopur, M. E. (2008). Pazarlama iletişiminde renklerin rolü. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilgiler Dergisi,10, 22-33.

İlban, M. O., Akkılıç, M. E., & Yılmaz, Ö. (2011). Tüketicilerin beyaz eşya satın alma karar sürecinde marka algılarına yönelik bir araştırma/an empirical study towards consumers' brand perceptions in the decision-making process of purchasing white goods. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15).

İpek, B. (2014). Çocuklardaki yalnızlık duygusunun resimlerinde kullandıkları renklere yansıması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

İslamoğlu, A. & Altunışık, H. (2008). Tüketici davranışları. 2. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul.

Kumar, J. S. (2017). The psychology of colour influences consumers’ buying behaviour–a diagnostic study. Ushus Journal of Business Management, 16(4), 1-13.

Lehu, J. M. (2007). Brands as symbolic resources for the construction of identity. International Journal of Advertising, 26(2), 217-245.

Lindstrom, M. (2006) Duyular ve marka. Optimist Yayıncılık, İstanbul.

Magoulas C. (2009). How color affects food. how color affects food choices. https://digitalscholarship.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1553&context=thesesdissertations (Erişim Tarihi: 12. 03. 2024).

Nuhoğlu, R. (2006). Rengin tüketici satınalma davranışlarına etkisi. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul

Odabaşı, Y., & Barış, G. (2002). Tüketici davranışı. MediaCat Akademi, İstanbul.

Öz, M. (2011). İş hayatında başarının iki temel koşulu: Tüketici davranışlarını anlayabilmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 1(2), 95-99.

Özdemir, O., Özdemir, P.G, Kadak, M. T. & Nasıroğlu, S. (2012). Kişilik gelişimi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4(4), 566-589.

Singh, S. (2006). Impact of color on marketing. Management Decision, 44(6), 783-789.

Şen, A. (2015). Pazarlamada renk unsuru ve bir araştırma. Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme ABD, Yüksek Lisans Tezi, Bursa.

Şenkal, A. D. (2020). Tüketicilerin ürün satınalma kararında marka kimliği renklerinin etkisi. İdil Sanat ve Dil Dergisi, 9(68), 633-643.

Ustaoğlu, E. (2007). Renklerin insan yaşamındaki yeri. Maltepe Üniversitesi, İstanbul, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.

Ünker, Ü. (2017). Önce rengini seç, sonra sat. https://umitunker.wordpress.com/tag/ pazarlamada-hangirenkler-kullanilir/. (Erişim Tarihi: 12. 03. 2024).

Velioğlu, M. N., Çifci, S., Dölarslan, E. M., Kıyan, Ş. S., & Karsu, S. (2013). Tüketim bilinci ve bilinçli tüketici. T.C Anadolu Üniversitesi, Yayın No, 2912.

Yeygel, S. & Yakın, M. (2007). Kurumsal reklamlarda göstergeler aracılığıyla marka kimliğinin iletilmesi, Selçuk İletişim Dergisi, 5(1), 102-117.

Published

2024-06-30

How to Cite

Taşlıyan, M., Gurbanli, E., Bozkurt, İrem D., & Taşlıyan, Şükran. (2024). Reflecting the Effect of Colors on Consumer Behavior on Managers: An Application in Turkey. Journal of Academic Analysis, 2(1), 39–61. Retrieved from https://jacanalysis.com/index.php/pub/article/view/11

Issue

Section

Articles